Zdrowie

Wpływ segregacji odpadów na środowisko

segregacja odpadów

Śmieci nasze powszednie

Czy zastanawialiście się kiedyś co dzieje się z tymi wszystkimi śmieciami, które produkujecie codziennie? Butelki po napojach, opakowania jednorazowego użytku, pojemniki na lunch, torebki foliowe a także resztki organiczne oraz zepsute przedmioty codziennego użytku. Codziennie trafiają w ogromnych ilościach do naszych śmietników. Koniec ich przydatności dla nas oznacza, niestety, dopiero początek ich drogi w środowisku. Na niekorzyść środowiska w którym żyjemy, w przypadku utylizacji odpadów nie sprawdza się stara, dobrze znana maksyma- ” co z oczu to z serca”. Wciąż najpowszechniejszy sposób utylizacji odpadów to ich składowanie na wysypiskach śmieci. Jest to sposób obciążający środowisko poprzez zatruwanie wód gruntowych, generowanie uciążliwych zapachów, wydzielanie gazów cieplarnianych a także zaburzanie/psucie krajobrazu. Ponadto składowanie odpadów na wysypiskach nie pozwala na odzyskiwanie z nich cennych surowców naturalnych, a tym samym przyczynia się do konieczności pozyskiwania nowych surowców. Czy wiecie co to jest segregacja odpadów?

Co możemy zrobić żeby to zmienić?

Alternatywą dla składowania zmieszanej masy odpadowej na wysypiskach jest staranna segregacja odpadów, potocznie nazywana recyclingiem. Odpady segregujemy według następującej zasady: oddzielić to, co da się jeszcze odzyskać (surowce- tzw. odpady suche) od tego, czego już nie można wykorzystać powtórnie (np. odpady organiczne lub zmieszane). Segregacja odpadów powinna być przeprowadzona z zachowaniem podziału na następujące grupy surowców:

Na kim spoczywa obowiązek selektywnej zbiórki odpadów?

Podstawy prawne oraz sposoby prawidłowej segregacji odpadów zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów nałożony został na gminy, jako organy odpowiedzialne za gospodarkę komunalną. Gminy egzekwują segregację odpadów poprzez wystawianie specjalnie oznakowanych kontenerów oraz zachęty finansowe- osoby które deklarują że będą prowadziły segregację odpadów w swoim gospodarstwie, płacą niższe stawki za wywóz śmieci niż osoby które tego nie zadeklarowały.

Pozytywny wpływ segregacji odpadów na środowisko

Zbieranie wyżej wymienionych grup odpadów osobno, do przeznaczonych do tego pojemników, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala pozyskać najbardziej wartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Główne zalety segregacji odpadów to:

  • Ochrona zasobów naturalnych (woda, węgiel, ropa naftowa, minerały) dzięki ponownemu wykorzystaniu surowców
  • Zachowanie równowagi pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym a stanem środowiska naturalnego
  • Zmniejszenie liczby wysypisk śmieci (szczególnie nielegalnych)poprzez ograniczenie ilości odpadów która na nie trafia
  • Ograniczenie negatywnego wpływu wysypisk śmieci na środowisko naturalne
  • Oszczędność energii oraz wody potrzebnych do wytworzenia/wydobycia nowych surowców

Główną ideą recyclingu jest wykorzystywanie surowców odzyskanych z odpadów komunalnych w celu wytworzenia nowych produktów, przy jak najmniejszym nakładzie energii i środków. Najlepszym przykładem takiej oszczędności jest recykling makulatury. Ponowne użycie 1 tony papieru pozwala zaoszczędzić około 26,5 tys. litrów wody oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Segregacja odpadów nie jest więc tylko pustym sloganem, słowem-wytrychem stosowanym przez organizacje proekologiczne w celu uprzykrzenia życia zwykłym obywatelom. Recycling jest to przede wszystkim sposób myślenia oraz życia, zgodnie z dwiema zasadami “less is more” (“mniej to więcej”) oraz “reduce-reuse-recycle” (redukuj-wykorzystuj ponownie-recyclingu). Dzięki odpowiedniej segregacji makulatury, plastiku, szkła, metalu, każdy z nas może przyczynić się do ponownego wykorzystania niechcianych przez nas odpadów, zmniejszając tym samym ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *